POBIERZ KALKULATOR
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KALKULATORA

- wybierz kursorem myszki ukształtowanie bryły budynku
(parterowy, z poddaszem użytkowym czy piętrowy), kliknij myszką w wybranym miejscu
- zaznacz kursorem myszki pierwszy z listy„ elementów budynku”
- ustaw kursor i kliknij myszką w oknie „parametr wielkości”
- wpisz „ parametr wielkości” wyliczony zgodnie z załączonym opisem
- wybierz materiał z listy, akceptując go kliknięciem myszki
- wybierz układ warstw z listy, akceptując go kliknięciem myszki
- pole zaciemnione to pole w danym elemencie nieaktywne
- koszt elementu funkcją „dodaj” można dodać- do łącznego kosztu elementów
- zaznaczając kursorem myszki element z łącznego zestawienia elementów można go usunąć- funkcją„ usuń”
- następnie wybieraj kolejne następne elementy z listy „elementów budynku” i postępuj jak z pierwszym elementem
   
- można dokonywać - dowolnej konfiguracji zestawienia elementów budynku.